Limousine

Limousine er importeret til Danmark i 1969/1970.
Der findes ca. 9.000 renracede stambogsførte køer i Danmark og Limousine er antalsmæssigt den største kødkvægsrace i Danmark.

Kendetegn:

  • Kødfulde og finlemmet
  • Lette kælvninger
  • Gode slagteklassificeringer


Testresultat af tyre:

Daglig
tilvækst
Fe pr. kg.
Tilvækst
Vægt i kg
v. 12 måneder
Klassificering
1716 g 5,12 605 11,8

 

Limousine

Limousine, open heifers 9-15 month

Limousine

Limousine, heifers 28 month

Limousine

Limousine, open heifers 7,5 month

Limousine

Limousine, Bulls, 14 month