Hereford

Hereford er den mest udbredte kødkvægsrace i verden.
De første Hereford kom til Danmark i 1950’erne.
I Danmark er der ca. 13.000 renracede Hereford registrerede dyr, heraf ca. 3.500 køer.
Hereford findes, som hornet og polled (hornløse).

Kendetegn:

  • Gode moderegenskaber og lette kælvninger
  • Kødet er af høj spisekvalitet
  • Rolig temperament


Testresultat af tyre:

Daglig
tilvækst
Fe pr. kg.
Tilvækst
Vægt i kg
v. 12 måneder
Klassificering
1721 g 5,24 604 7,6

Hereford

 

Hereford

 

Hereford

 

Hereford

 

Hereford